REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “#CraciunulMeritaLurpak”, 8 – 17 Decembrie 2017

SECTIUNEA  1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei promotionale pentru consumatori “#CraciunulMeritaLurpak” (denumita in continuare “Campania”) este Delaco Distribution SA denumit in continuare “Organizatorul”, cu sediul in str. Targului nr. 6, 505100 Codlea, jud. Brasov, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 24222.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei.  Astfel de modificari vor intra in vigoare de la data autentificarii Actului Aditional de catre Notarul Public.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
4.1. Campania va incepe in data de 8 Decembrie 2017 ora 00:00, ora Romaniei si se va incheia la data de 17 Decembrie 2017 ora 23:59, ora Romaniei.

SECTIUNEA  5. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

5.1. Lurpak unt sarat 200g, Lurpak unt nesarat 200g.

SECTIUNEA  6. DREPTUL DE PARTICIPARE

6.1. La Campanie pot participa doar persoanele amintite la punctul 6.2, care au fost anterior contactate de Organizator prin intermediul agentiei media (Spoon Media SRL) si care si-au dat acordul de participare la campanie.

6.2. Participantii si contul pe care il detin : Dan Budai si Ivett Budai (Aventuri culinare in 2), Dana Burlacu Visternicu (Prajiturici si altele), Mihai Marcu (Mihai Gateste), Mihaela Sava (Prajiturela), Alexandra Sirbu (Calatorii si farfurii), Daniela Niculi (Daniela Niculi Food for your soul), Iulia Driu ( Jurnal Dulce), Cristina Toth (Cristina Toth), Alin Priceputu (Alin Priceputu), Avram Maricica (Alina Niculina), Mihaela Negrescu (Mihaela Negrescu), Corina Ureche (Urecheata foodie), Adina Chitu (Pancake Planet), Isabela Dobrin (Isabela Cuisine), Iulia Enache (Delicii si zambete), Olguta Oana (Olguta_Oana), Neacsu Diana (Dia Retele Mele Dragi), Catalina Dima și Rodica Coderie (Tartelicious), Valentina Cardas (Matrioshka_s_food), Roxana Florescu (Roxana Florescu), Adriana Popescu (Adriana Popescu).

6.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din campanie inscrierile oricarui participant care s-a dovedit ca a fraudat sau a incercat fraudarea campaniei, avand optiunea de a demara proceduri legale pentru sanctionarea acestora conform legilor in vigoare. 

6.4. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 7.  PREMIILE 

7.1. In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii :

- PREMII PENTRU PARTICIPANTII DECLARATI PE LOCURILE 1, 2 SI 3

Marele premiu : castigatorul poate alege intre Aparat de gatit multifunctional profesional si Robot de bucatarie profesional, Locul 2 : Gratar electric multifunctional, Locul 3 : Multicooker cu 12 functii.

- PREMII GARANTATE:

- Kit LURPAK compus din 7 pachete de unt Lurpak si sort pentru fiecare participant

- 100 EUR oferiti fiecarui participant

- Premiu de oferit - pentru activare a propriei comunitati constand in o TAVA PENTRU FRIPTURI

- Expunere media oferita de Lurpak prin promovarea materialelor realizate de catre fiecare participant in parte cu mentionarea sursei/ bloggului participantilor (Google Search, Google Display Network, Facebook, Instagram, Internet Corp, Pro TV and Digital4.) 

- PREMII „RETETE ALESE”

- Publicarea a 2 retete (alese de echipa Lurpak din toate retetele inscrise de catre participanti) pe site-ul www.lurpak.ro. cu mentionarea sursei si a bloggului.

7.2.  Valoarea totala a premiilor oferite în cadrul Campaniei este 17352 RON, faraTVA.

SECTIUNEA  8. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

8.1. In perioada 5-17 decembrie, fiecare participant trebuie sa gateasca minim 2- maxim 5 RETETE

TRADITIONALE DE CRACIUN, retete in care sa foloseasca unt bloc LURPAK (oricare din sortimente). Se pot alege retete 100% traditionale (bunatati traditionale de Craciun- cozonac, friptura, saratele/saleuri, turta dulce, biscuiti de Craciun, prajituri, torturi etc.) sau retete reinterpretate.

8.2. Participantii trebuie sa posteze video/ poze cu retetele realizate, pe pagina proprie de Facebook, Instagram cu hashtag-ul campaniei: #CraciunulMeritaLurpak si sa dea tag la pagina de facebook

Lurpak Ro.

8.4. Participantii trebuie sa lanseze o provocare in propria comunitate – mecanismul va fi stabilit de fiecare blogger in parte, la fel si castigatorii provocarii. Premiile pentru castigatorii din fiecare comunitate vor fi asigurate de Lurpak. (tava pentru friptura).

8.5. Materialele (video/ foto) realizate de catre participanti in cadrul campaniei “CRACIUNUL MERITA LURPAK” vor fi disponibile pentru a fi publicate in cadrul campaniilor online LURPAK. Pentru orice material astfel folosit, se va specifica sursa materialului cu tag-uirea contului autorului. Pentru un acces mai facil la aceste materiale, participantii vor trimite la finalul campaniei o arhiva cu retetele create (foto/ video) echipei Lurpak.

8.6 Organizatorul va avea dreptul de a folosi materialele realizate de catre Participanti in cadrul campaniei, pe mediu on-line de comunicare, pe o perioada nelimitata de timp, în orice scop, inclusiv reproducere, transmitere, publicare.

8.7. Dupa ce premiul este inmanat Participantului, Organizatorul este eliberat fata de Castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament.

SECTIUNEA 9. ALEGEREA CASTIGATORILOR

9.1. RETETELE PUBLICATE pe site-ul Lurpak vor fi alese de catre echipa LURPAK tinand cont de criiteriile urmatoare:

-  Complexitatea preparatelor;

- Aspectul si originalitatea in prezentare;

- Folosirea untului Lurpak in reteta ;

- Calitatea fotografiilor realizate

9.2. CASTIGATORII LOCURILOR 1, 2 SI 3 – vor fi alesi de catre echipa LURPAK tinand cont de criiteriile urmatoare:

- Complexitatea preparatelor;

- Aspectul si originalitatea in prezentare;

- Folosirea untului Lurpak in reteta;

- Numarul de retete testate in cadrul conceptului #CraciunulMeritaLurpak ;

- Calitatea fotografiilor realizate;

- Utilizarea hashtagului de concurs;

- Prezentarea retetelor in retele de socializare;

- Respectarea guidelines-urilor de concurs;

10. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE
10.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in aceasta Campanie.

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
11.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/200, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 24222. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori/participanti care si-au dat acordul explicit si neechivoc inscriindu-se in campanie.

11.2. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Brasov, str. Targului nr. 6, 505100 Codlea in atentia Serviciul Marketing, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

11.3. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii (Nume si prenume, numar telefon) nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

11.4. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

SECTIUNEA 12. LIMITAREA RASPUNDERII
12.1. Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:

-       pentru inscrierile in concurs in afara perioadei specificate la Sectiunea 4;

-       pierderile sau intarzierile inscrierilor (de exemplu, dar fara a se limita la defectiuni tehnice) independente de vointa Organizatorului;

-       expedierea documentelor originale pentru validarea unui castigator la alta adresa decat cea comunicata de Organizator si nici pentru faptul ca documentele expediate se pot pierde pe drum din cauza serviciilor de curierat sau posta;

-       inscrierile incomplete sau incorecte;

-       pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie;

12.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda inscrierile respective vor fi anulate.

12.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

SECTIUNEA 13. TAXE
12.1 Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii de primire a premiilor toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.

12.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia tarifelor normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a Regulamentului sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea solicitarii Regulamentului de desfasurare a Campaniei.

SECTIUNEA 14. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR
13.1. Numele si prenumele castigatorilor, precum si premiile castigate in cadrul campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002. Castigatorii vor fi anuntati pe pagina https://www.facebook.com/LurpakRomania/  in data de 20 decembrie si vor fi contactati individual.

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA
14.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

14.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

14.3 In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

a) furtul sau distrugerea premiilor in caz de incendiu;

b) tentative de frauda ale mecanismului Campaniei prin orice mijloace;

c) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

14.4 Enumerarea din sectiunea 16.3 nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

SECTIUNEA  16.  LITIGII SI FRAUDE
15.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

15.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: DELACO Distribution, strada Targului nr. 6, 505100 Codlea, jud. Brasov,  Brasov,  Romania, in atentia „Serviciul Marketing”, in termen de maxim o saptamana de la data publicarii listei tuturor castigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

15.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

15.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA  17.  REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
16.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

16.2. Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit pentru consultare pe website-ul https://www.lurpak.com/ro-ro/ .