Polityka prywatności

Standardowe warunki korzystania z witryny firmy Arla Foods. Twórcą tej witryny jest Arla Foods amba. Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, skontaktuj się z naszą firmą, wysyłając e-mail na adres arla@arlafoods.com lub pisząc do nas na adres Sønderhøj 14, 8260 Viby J, Dania.

Wchodząc na niniejszą Witrynę oraz korzystając z niej, użytkownik uznaje, że przeczytał i zaakceptował niniejsze Warunki korzystania. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków korzystania lub jakiejkolwiek ich części, nie powinien wchodzić na niniejszą Witrynę i korzystać z niej. 

Firma Arla może okresowo zmieniać niniejsze Warunki korzystania. Nieprzerwane korzystanie przez użytkownika z niniejszej witryny (lub z jakiejkolwiek innej witryny firmy Arla) po wprowadzeniu takich zmian świadczy o uznaniu przez użytkownika zmian Warunków korzystania za wiążące. 

Będziemy zwracać uwagę na dowolne zmiany Warunków korzystania, jednak zalecamy częste sprawdzanie Warunków korzystania. W razie niewyrażenia zgody na jakiekolwiek zmiany Warunków korzystania, użytkownik musi natychmiast zaprzestać korzystania z witryn firmy Arla. 


1. DOKŁADNA TREŚĆ

Firma Arla dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować, że treść Witryny jest dokładna i aktualna, ale nie oferuje żadnych gwarancji (zarówno wyraźnych, dorozumianych lub innych) w odniesieniu do wiarygodności, dokładności lub kompletności informacji pojawiających się na stronie internetowej. 

Arla może usunąć materiał z Witryny według własnego uznania i bez powiadomienia. 

Wszelkie przedstawione informacje odnoszące się do wartości odżywczych produktów lub korzyści zdrowotnych z jakiegokolwiek produktu firmy Arla lub odnoszące się do innych kwestii medycznych mają charakter ogólny. Nie można nimi zastąpić porad medycznych i nie powinno się na nich opierać swoich działań. Konkretne sprawy należy omawiać z lekarzem. Jeżeli użytkownik zdecyduje się polegać na takich informacjach, robi to wyłącznie na własne ryzyko a (zgodnie z obowiązującymi przepisami) Arla nie odpowiada za konsekwencje takiego działania.


2. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Użytkownik uznaje i zgadza się, że wszystkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej do treści Witryny, oprogramowania, a także wszystkich kodów HTML i innych kodów zawartych w tej Witrynie, pozostają przez cały czas własnością firmy Arla i/lub jej licencjodawców i są chronione prawami autorskimi i innymi przepisami oraz postanowieniami międzynarodowych traktatów. 

Użytkownicy nie mogą zmieniać, kopiować, rozpowszechniać, przekazywać, ponownie rozpowszechniać, reprodukować, publikować, udzielać licencji, wykorzystywać na skalę handlową, tworzyć dzieła pochodne z, przenosić lub sprzedawać żadnych materiałów wyświetlanych w Witrynie bez uzyskania pisemnej zgody na takie działania od firmy Arla. 

Witryna internetowa oraz jego zawartość są materiałem będącym przedmiotem praw autorskich będących własnością firmy Arla Foods, chyba że przewidziano inaczej. Nie ograniczając powyższych postanowień, kopiowanie wymienionych wyżej materiałów na jakikolwiek inny serwer lub do jakiejkolwiek innej lokalizacji w celu publikacji, reprodukcji bądź rozpowszechnienia jest wyraźnie zabronione. 

Wszystkie znaki towarowe występujące się w Witrynie są albo własnością firmy Arla Foods, albo Arla Foods uzyskała zezwolenie od właściciela znaku towarowego na wykorzystywania znaku towarowego w Witrynie. 

Jeśli użytkownik chce uzyskać pozwolenie na korzystanie z jakiegokolwiek znaku towarowego lub innych materiałów, które mogą być wyświetlane w Witrynie, prosimy o kontakt z Tove Graulund pod adresem trademarks@arlafoods.com. 


3. BANK ZDJĘĆ

Pewne zdjęcia i materiały są udostępniane w celu ograniczonego użytkowania poprzez Bank zdjęć. 

Jeśli użytkownik chce wykorzystać jakiekolwiek zdjęcie lub materiał znajdujący się w Banku zdjęć, musi najpierw zarejestrować się w firmie Arla. Formularz rejestracyjny oraz warunki licencyjne Formularz rejestracji i warunki licencji pojawią się w Banku zdjęć.


4. ZAKAZ HANDLOWEGO ZASTOSOWANIA TREŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Użytkownik może wykorzystywać materiały wyświetlane w Witrynie wyłącznie zgodnie z wyraźnym upoważnieniem ze strony firmy Arla bądź jej licencjodawców. 

Ta Witryna jest przeznaczona do zapewniania informacji odnoszących się do produktów firmy Arla i zaprojektowano ją z myślą o indywidualnym, niekomercyjnym wykorzystywaniu. 

Użytkownicy nie mogą korzystać z tej Witryny, lub z jakiegokolwiek materiału pojawiającego się w Witrynie, w jakimkolwiek celu komercyjnym, w tym między innymi w celu reklamowania bądź promowania czy też generowania aktywności na jakiejkolwiek innej witrynie. 


5. TWORZENIE ŁĄCZY

Firma Arla może wstawiać na tej Witrynie łącza do innych witryn lub zasobów obsługiwanych przez strony inne niż Arla. Łącza te linki są zapewniane dla wygody użytkowników i Arla nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich witryn i zasobów podmiotów zewnętrznych i nie ponosi ani nie bierze odpowiedzialności za zawartość takich witryn lub zasobów podmiotów zewnętrznych; nie odpowiada również za kontrolę ewentualnej polityki prywatności (jeśli występują) operatorów witryn podmiotów zewnętrznych. 

Gorąco zalecamy, aby przed wejściem na witryny podmiotów zewnętrznych i korzystania z nich sprawdzić warunki korzystania oraz polityki prywatności tych podmiotów zewnętrznych. 

Jeśli chcesz utworzyć hiperłącze do Witryny lub do jakiejkolwiek innej witryny obsługiwanej bądź prowadzonej przez Arla Foods, prosimy o kontakt z Helle Braad Lindahl pod adresem arla@arlafoods.com. Firma Arla zazwyczaj akceptuje tworzenie łącz do swoich witryn. Jednakże tworząc łącza w taki sposób, użytkownik wyraża zgodę na to, że firma Arla będzie mogła zażądać usunięcia łącza, jeśli – według wyłącznej opinii firmy Arla – jakikolwiek aspekt witryny, której łącze utworzono w Witrynie, jego zawartość lub jakiekolwiek inne sprawy związane z takim łączem są dla firmy Arla niedopuszczalne.


6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Internet jest ze swej natury niepewnym nośnikiem. Wskutek tego użytkownik wyraża zgodę na to, że ta Witryna jest dostarczana w stanie aktualnym i w miarę dostępności.  

Firma Arla podejmuje wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Witryna będzie przez cały czas funkcjonować prawidłowo, jednak nie gwarantuje, że działanie Witryny będzie nieprzerwane, bezpieczne lub pozbawione błędów, że usterki będą naprawiane lub że Witryna lub serwer, który ją udostępnia będą wolne od wirusów lub błędów oprogramowania lub innych usterek. 

Podczas gdy firmy Arla nie wyłącza odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała, akceptując niniejsze Warunki korzystania, uczestnik wyraża zgodę na to, że firma Arla nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez niego w wyniku odwiedzin w Witrynie lub wykorzystywania informacji dostępnych w Witrynie. Użytkownik musi na własną rękę przedsięwziąć środki ostrożności (w tym między innymi instalację odpowiednich środków ochrony przez wirusami oprogramowania oraz upewnienie się, że użytkownik zachował aktualne kopie wszystkich danych), aby ochronić się przed utratą lub uszkodzeniem. 

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma Arla Foods wie, że użytkownik przejmuje się tym, w jaki sposób informacji o nim są gromadzone i udostępniane oraz przywiązuje wagę do tego, by zagwarantować, że jakiekolwiek takie informacje, które weszły w jej posiadanie są odpowiednio pilnowane. Niniejsza Polityka prywatności przedstawia kroki podejmowane przez nas w celu zapewnienia, że wszelkie przekazywane nam informacje są przechowywane w sposób bezpieczny i obejmuje je obowiązek zachowania poufności, a także że są on wykorzystywane jedynie w określonych celach. 


DANE OSOBOWE

Jedyne dane osobowe, które będziemy gromadzić to dane osobowe dostarczone nam przez użytkownika podczas rejestracji lub komunikowania się z nami za pomocą naszej witryny. W dowolnym czasie zapewnimy użytkownikowi, na jego życzenie, kopię wszelkich danych osobowych, które posiadamy na jego temat. 

Nasza witryna nie przechowuje ani nie przechwytuje danych osobowych automatycznie, lecz jedynie rejestruje adres IP użytkownika, który serwer sieci automatycznie rozpoznaje, a następnie dostarcza strony internetowe na komputer użytkownika. Jeśli użytkownik jest podłączony do Internetu, jego adres IP może wyglądać następująco: 197.188.58.9. 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie do zbierania informacji technicznych do celów statystycznych o charakterze nieosobowym, na podstawie których nie da się zidentyfikować użytkownika i które są wymagane do zarządzania systemem. Plik cookie to komunikat wysłany przez serwer sieci Web do przeglądarki sieci Web. Służy on np. do identyfikacji komputera użytkownika w celu zarejestrowania wzorów odwiedzin w witrynie. 

Cele, dla których Dane osobowe można wykorzystywać

Wszelkie dane osobowe podane nam przez użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie w następujących celach: 

Dostarczania użytkownikowi informacji, produktów lub usług na jego życzenie. 
Informowania użytkownika o nowych produktach i usługach firmy Arla Foods lub Arla Foods Group, które mogą zainteresować użytkownika lub w innych celach marketingowych. 
Analizy wewnętrznej. 
Ulepszania zawartości witryny. 
Dostosowywania treści i/lub układu witryny do każdego indywidualnego użytkownika. 
Powiadamiania użytkowników o aktualizacjach witryny. 
Sporządzania i ujawniania statystyk o naszych użytkownikach i ich preferencjach. Jednakże te dane statystyczne są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację indywidualnych użytkowników.

UJAWNIENIE

Nie będziemy przekazywać żadnych danych osobowych jakiejkolwiek stronie trzeciej, innej niż członkom Arla Foods Group, bez zgody użytkownika, którą uważa się za wyrażoną w okolicznościach określonych poniżej, chyba że użytkownik wskazuje inaczej.

 
ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą Politykę prywatności, zmiany będziemy publikować tutaj. Jeśli jednak będziemy dokonywać istotnych zmian sposobu wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika, poprosimy go o zgodę na takie działanie przed ich wprowadzeniem.