Actievoorwaarden - Foodtrip

Algemeen

 

 • Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door Arla Foods B.V., gevestigd aan de Gildenstraat 30 te Nijkerk (hierna: ‘de Organisator’), georganiseerde tijdelijke promotionele actie Lurpak roomboter (hierna: ‘de Actie’) en zijn te raadplegen op www.lurpak.nl/foodtrip
 • Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
 • De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie zal door de Organisator bekendgemaakt worden via de actiewebsite.
 • Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is de Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen, die zo veel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
 • Op de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden, de actiewebsite of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
 • Deelname aan de Actie is kosteloos.
 • Voor vragen, stuur een e-mail naar consumentenservice@arlafoods.com of bel naar 0800-2352752 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur)
 • De Organisator heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om de Actie zonder problemen te laten verlopen. Mocht de Actie desondanks tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt de Organisator uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben deelnemers aan de Actie geen recht op schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de Organisator.
 • De Organisator kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.
 • Niets uit de inhoud van de Actie dan wel publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de makers.

 

Deelname en werking van de actie

 

 • De Actie loopt van 20 februari 2017 t/m 17 April 2017 (hierna: ‘de Actieperiode’).

 

 • Het bepalen van de prijswinnaars vindt plaats door middel van een willekeurige selectie van Arla Foods consumentenservice. Er zal in het totaal 1 winnaar getrokken worden voor de foodtrip naar Denemarken en er zullen in totaal 20 winnaars getrokken worden voor het Lurpak-pakket (snijplank + botermesje).

 

 • Het actiemechanisme werkt als volgt:

Deelnemer zet een foto op Facebook en/of Instagram met de hashtags #Lurpak en #Roomboter, waarop de Lurpak-verpakking staat afgebeeld tijdens een moment waarin lekker eten centraal staat. Zorg dat je Facebook- en/of Instagram-profiel openbaar is, zodat wij je bericht kunnen zien. Heb je een gesloten profiel, upload dan jouw good food moment op onze Facebookpagina https://www.facebook.com/lurpaknederland
De te winnen prijzen zijn:

 • 1 x foodtrip naar Denenmarken (Kopenhagen)
  • Inclusief hotelovernachting (2 nachten) voor 2 personen (1 kamer)
  • Inclusief retourvlucht van Amsterdam naar Kopenhagen (voor 2 personen)
  • Inclusief 2 maaltijdvouchers (voor 2 personen)
 • 20x Lurpak-pakket
  • Bestaande uit 1 broodplank met lurpak logo en 1 botermesje met Lurpak logo

 

 • De winnaar en zijn/haar reisgenoot dienen zelf zorg te dragen voor geldige reisdocumenten, reis- en annuleringsverzekeringen en zij zijn zelf te allen tijde geheel verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid gedurende hun verblijf in het buitenland.


De afdeling consumentenservice van Arla Foods zal contact opnemen met de winnaar door te reageren op de geplaatste foto. Deze persoon zal dan via een persoonlijk bericht contact op moeten nemen met Arla Foods om de verdere prijsuitreiking te organiseren.

 • 1 deelnemer kan meerdere malen deelnemen.
 • Content die in strijd is met de waarden van Arla Foods, dingt niet mee naar de prijs.
 • Deze actie wordt niet gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook.

 

Deelnemers

.

 • Deelname is uitgesloten voor degenen die niet woonachtig zijn in Nederland, medewerkers van Arla Foods B.V. en degenen die direct of indirect bij de organisatie van deze Actie betrokken zijn.
 • Deelnemers onder de 18 jaar moeten eerst goedkeuring van hun ouder(s)/verzorger(s) vragen voordat ze aan de Actie mee kunnen doen.

Arla Foods B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers, om haar motiverende redenen, van deelname uit te sluiten en om een prijs niet te verstrekken, in het bijzonder indien Arla Foods B.V. misbruik door de deelnemer vermoedt. De deelnemer kan in die gevallen geen aanspraak op enige (schade)vergoeding maken.