Betingelser for brug

Almindelige betingelser for brug af Arla Foods' hjemmesider. Denne hjemmeside stilles til rådighed af Arla Foods amba. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål bedes du venligst henvende dig til os på arla@arlafoods.com eller ved at skrive til os på adressen Sønderhøj 14, DK-8260 Viby J.

Du er velkommen til at benytte dig af www.lurpak.com/da ("hjemmesiden") på de betingelser, der er beskrevet nedenfor.

Betingelser for brug

Disse Betingelser for brug - "Betingelserne" – som ændres fra tid til anden af Arla Foods – gælder for enhver brug, du gør af denne hjemmeside. Du bedes læse Betingelserne omhyggeligt igennem. Betingelserne vedrører dine rettigheder og forpligtelser ved brug af hjemmesiden og omfatter bl.a. vigtige ansvarsfraskrivelser. Hvis du ikke er enig i Betingelserne, beder vi dig om ikke at benytte hjemmesiden 

Indhold

Arla Foods bestræber sig på at sikre, at hjemmesidens indhold til enhver tid er korrekt og ajourført. Arla Foods har mulighed for at ændre indholdet af hjemmesiden, herunder fjerne dele af indholdet, efter eget skøn og uden forudgående varsel. Arla Foods garanterer ikke for, at de oplysninger, som fremgår af hjemmesiden, er korrekte eller fyldestgørende.

Ansvarsbegrænsning

Enhver brug af denne hjemmeside sker på eget ansvar og risiko. Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelig garantier, herunder bl.a. for, at produkter og andet materiale fra hjemmesiden er egnet til et bestemt formål eller ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder. Arla Foods fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, herunder såvel person- som tingskade, som opstår ved brug af hjemmesiden eller produkter og/materialer, der er beskrevet på hjemmesiden. 

Oplysninger på hjemmesiden, som vedrører det ernæringsmæssige indhold eller helbredsmæssige forhold i relation til produkterne eller som vedrører andre lægevidenskabelige områder skal betragtes som helt generelle oplysninger, som ikke kan erstatte lægefaglig rådgivning. Du opfordres til at drøfte konkrete spørgsmål med din egen læge. Såfremt du vælger at stole på oplysninger fra hjemmesiden, sker dette på dit eget ansvar, og Arla Foods kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader, herunder personskader, som følge heraf.

Arla bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men Arla Foods kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.

Brugeren må tage sine egne forholdsregler for at sikre sig mod tab eller skade. Dette omfatter bl.a.installering af nødvendige sikkerhedsforanstaltnigner for at sikre sig mod vira og opdaterede kopier af alle data.

Immaterielle rettigheder

Alle varemærker og logoer på siden tilhører Arla Foods, eller Arla Foods har fået tilladelse til at anvende varemærket/logoet på siden.

Såfremt du ønsker tilladelse til at benytte et af varemærkerne eller andet materiale på hjemmesiden, bedes du kontakte os på adressen trademarks@arlafoods.com

Billeddatabase

På hjemmesiden er der mulighed for en udnyttelse af billedmateriale fra Arla Foods' billeddatabase i et nærmere begrænset omfang.

Såfremt du ønsker at gøre brug af billedmateriale fra Billeddatabasen, skal du acceptere Arla Foods' betingelser for brug af Billeddatabasen. Enhver udnyttelse af billedmateriale fra billeddatabasen sker under Arla Foods' betingelser for brug af databasen, som accepteres ved login.

Links til andre hjemmesider

Arla Foods anvender i vidt omfang links til andre hjemmesider. Disse links stilles til rådighed som en service til brugerne. Arla Foods foretager ingen kontrol af sådanne eksterne hjemmesider, og Arla Foods påtager sig ikke nogen form for ansvar for sådanne hjemmesider eller deres indhold. Links til andre hjemmesider er ikke udtryk for, at Arla Foods godkender eller anbefaler disse. Arla Foods forbeholder sig ret til efter eget skøn at slette links til andre hjemmesider.

OVERORDNET POLITIK VEDRØRENDE ELEKTRONISK BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER I ARLA FOODS KONCERNEN

Arla Foods er opmærksom på, at du har interesse i at vide, hvordan dine personlige oplysninger bliver brugt og viderebragt og at vi omhyggeligt sørger for, at de oplysninger, som Arla Foods kommer i besiddelse af ikke kommer i de forkerte hænder.

Vores politik vedrørende personlige oplysninger fastlægger, hvilke forholdsregler vi vil tage for at sikre, at alle de oplysninger, som vi måtte komme i besiddelse af, opbevares forsvarligt og forbliver fortroligt og kun bliver brugt til dets oprindelige formål. 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Arla Foods' Internet politik kan du enten sende en mail på arla@arlafoods.com eller skrive til Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J.

Personlige oplysninger

De eneste personlige oplysninger, vi indsamler, er de personlige oplysninger, som du giver os, når du klikker dig ind på vores hjemmeside eller på anden vis udleverer ved besøget på vores hjemmeside. Vi vil til hver en tid, når du beder om det, sende dig en udskrift, hvoraf det vil fremgå, hvilke oplysninger vi har om dig.

Vores hjemmeside hverken lagrer personlige oplysninger automatisk eller skaffer sig på anden vis automatisk personlige oplysninger, men noterer sig udelukkende brugerens Internet Protocol adresse, som automatisk genkendes af webserveren, som derefter sender websiderne til din computer. Hvis du er koblet på Internettet, får du en Internet Protocol adresse, som ser nogenlunde sådan ud: 197.188.58.9.

Vi benytter "cookies" til at indsamle oplysninger af teknisk karakter samt til statistiske formål for at måle trafikken på sitet. Alle disse oplysninger er ikke-personrelaterede oplysninger ud fra hvilke du ikke vil kunne identificeres og som udelukkende indsamles af hensyn til systemadministrationen. En "cookie" er en meddelelse, som bliver givet til webbrowseren af en webserver. Dens opgave er f.eks. at identificere brugerens maskine og derved registrere besøgsmønstre på et website.

I hvilke sammenhænge kan de personlige oplysninger blive brugt?

Enhver personlig oplysning, som du giver os vil kun blive brugt som følger:

  • for at fremskaffe oplysninger, produkter eller ydelser til dig, som du har bedt om
  • for at orientere dig om produkter eller ydelser fra Arla Foods, som du måtte være interesseret i eller orientere dig om andre marketingrelaterede forhold
  • til internt brug
  • for at forbedre websidens indhold i form at information eller brugertests, som du på forhånd har ytret interesse for at deltage i
  • for at tilpasse websidens indhold og/eller layout til den enkelte bruger
  • for at gøre brugerne opmærksomme på opdateringer af websiden
  • for at indsamle og offentliggøre statistiske oplysninger vedrørende brugeren og deres ønsker. Venligst bemærk, at disse statistikker er anonymiseret således at det ikke er muligt at identificere den enkelte bruger.

Viderebringelse af personlige oplysninger

Vi viderebringer ingen personlige oplysninger til tredjepart (andre end ansatte hos Arla Foods) uden dit samtykke, som skal gives under de betingelser, som er beskrevet nedenfor medmindre du giver os andre instruktioner.

Hvis du ønsker at blive slettet fra vores mailliste

Hvis du ønsker at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig eller selv at få adgang til at se eller rette i disse oplysninger, venligst kontakt arla@arlafoods.com

Du kan når som helst bede om at få slettet dine personlige oplysninger fra vores mailliste ved at sende en e-mail til arla@arlafoods.com

Ændringer til vores politik vedrørende personlige oplysninger

Hvis vi beslutter at ændre vores politik vedr. personlige oplysninger, offentliggør vi dem her på siden. Hvis vi imidlertid gerne vil foretage væsentlige ændringer i måden vi behandler de personlige oplysninger vi har om dig, vil vi bede om dit samtykke, inden vi foretager disse ændringer.