Podmínky užívání

Standardní Podmínky užívání webových stránek Arla Foods. Tuto webovou stránku vám přináší Arla Foods Amba. Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy, prosím, kontaktujte nás na arla@arlafoods.com nebo nám napište na adresu Sønderhøj 14, 8260 Viby J, Dánsko.

Vstupem a využíváním webových stránek potvrzujete, že jste si přečetli a akceptujete Podmínky užívání. Pokud nechcete přijmout tyto Podmínky užívání nebo jakoukoli jejich část, neměli byste vstoupit ani používat webové stránky.

Čas od času může Arla tyto Podmínky užívání změnit. Vaše další používání těchto webových stránek (nebo používání jakýchkoliv stránek Arly) po takové změně demonstruje váš souhlas s modifikovanými Podmínkami užívání.

Na jakékoli změny Podmínek užívání budete upozorněni, přesto vám ale doporučujeme často  podmínky použití zkontrolovat. Pokud nesouhlasíte s jakoukoliv změnou těchto podmínek užívání, pak musíte okamžitě přestat používat webové stránky Arla.

1. Obsah

Arla vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila přesnost a aktualizovanost webových stránek. Arla však nenabízí žádné záruky (ať už výslovné, předpokládané nebo jiné) týkající se spolehlivosti, přesnosti a úplnosti údajů objevujících se na webových stránkách.

Arla může dle svého vlastního uvážení, a to bez udání oznámení, odstranit materiál z webových stránek.

Veškeré informace týkající se obsahu živin a zdravotních výhod jakýchkoliv výrobků Arla nebo jiných zdravotních otázek mají obecný charakter. Tyto informace nejsou náhrada za lékařskou pomoc a nemělo by se na ně spoléhat. Konkrétní dotazy byste měli prodiskutovat se svým lékařem. Pokud se rozhodnete spolehnout na takové informace, činíte tak výhradně na vlastní riziko a (s výhradou platných právních předpisů) Arla nemůže nést odpovědnost za výsledek.

2. Duševní vlastnictví

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že všechna autorská práva, ochranné známky a jiná práva duševního vlastnictví v obsahu webových stránek, softwar, všechny HTML a jiné kódy obsažené na této webové stránce musí zůstat po celou dobu svěřené Arle a / nebo jejím poskytovatelům licencí a jsou chráněny autorskými právy, jinými zákony a mezinárodními smlouvami.

Uživatelé nesmí modifikovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, redistribuovat, reprodukovat, publikovat, licencovat, komerčně využívat, vytvářet odvozená díla, převádět, nebo prodávat jakýkoliv materiál, který může být zobrazen na webové stránce bez předchozího získání písemného povolení od Arly.

Webové stránky a jejich obsah jsou chráněny autorským právem a autorská práva jsou vlastnictvím Arla Foods, pokud není uvedeno jinak. Bez omezení výše uvedeného, kopírování výše uvedených materiálů na jakýkoliv jiný server nebo umístění pro publikace, reprodukce nebo distribuce je výslovně zakázáno.

Všechny ochranné známky uvedené na webových stránkách jsou buď vlastněny Arla Foods nebo Arla Foods získala povolení od majitele ochranné známky užívat ochrannou známku na svých webových stránkách.

Chcete-li získat povolení k využívání některé z ochranných známek nebo jiných materiálů, které jsou zobrazeny na webových stránkách, kontaktujte Tove Graulund na trademarks@arlafoods.com.

3. Propagační materiály

Některé obrázky a materiály jsou k dispozici pro omezené použití v záložce "Propagační materiály".

Chcete-li použít některý z obrázků nebo materiálů uvedených v "Propagčních materiálech", nejdříve se musíte zaregistrovat u Arly. Registrační formulář a licenční podmínky najdete v záložce "Propagační materiály".

4. Zákaz komerčního využití obsahu webové stránky

Jste oprávněn používat materiál, který je zobrazen na webové stránce pouze v případě, že jste výslovně pověřen Arlou nebo jejími udělovateli licence. 

Tato webová stránka má za cíl poskytnout údaje týkající se produktů Arla. Webové stránky jsou určeny pouze pro osobní a nekomerční použití.

Uživatelé nesmí používat tuto webovou stránku nebo některý z materiálu objevující se na webové stránce pro další obchodní účely, včetně (ale nejen) reklamy, k podpoře nebo vytváření činnosti na jiných webových stránkách.

5. Odkazy

Arla může na své webové stránky umístit odkazy na jiné webové stránky nebo zdroje provozované jinými společnostmi. Tyto odkazy jsou poskytovány pro pohodlí uživatelů a Arla není odpovědná za dostupnost takových externích webových stránek nebo zdrojů. Neschvaluje ani nepřebírá odpovědnost za obsah takových externích webových stránek nebo zdrojů a nenese žádnou odpovědnost a ani nemá žádnou kontrolu nad zásadami ochrany osobních údajů (pokud existuje) provozovatelů externích webových stránek.

Důrazně vám doporučujeme zkontrolovat podmínky užívání a zásady ochrany osobních údajů těchto externích webových stránek, před vstupem na ně nebo před jejich použitím.

Chcete-li umístit odkaz na tuto webovou stránku nebo na jiné webové stránky, které jsou provozované nebo udržované společností Arla Foods, kontaktujte Helle Braad Lindahl na arla@arlafoods.com.  Arla obecně vítá odkazy na svých webových stránkách. Nicméně umístěním svého odkazu na stránky Arly souhlasíte s tím, že Arla může požadovat, aby byl odkaz odstraněn, pokud je Arla výhradního názoru, že je obsah stránek nebo jakékoli jiné záležitosti týkající se odkazu, nevhodný pro Arlu.

6. Omezení odpovědnosti

Internet je svou povahou nespolehlivé médium. V důsledku toho berete na vědomí, že tato internetová stránka může mít výpadky.

Arla podnikne veškeré přiměřené kroky, aby zajistila správné fungování webové stránky za všech okolností. Arla ale nezaručuje, že tato internetová stránka bude fungovat bez přerušení, včas, bezpečně a bez chyb, že defekty budou opraveny, nebo že tato internetová stránka nebo server jsou bez softwarových virů, chyb a jiných defektů.

Arla není odpovědná za smrt nebo zranění. Navíc tím, že přijímáte tyto Podmínky užívání, souhlasíte, že Arla nemůže být odpovědná za jakoukoli ztrátu či škodu, kterou utrpíte v důsledku návštěvy této webové stránky a nebo využitím informace dostupné na této webové stránce. Musíte si zajistit své vlastní zabezpečení, abyste zabránili ztrátě nebo poškození dat (isntalaci adekvátního softwaru, který zajistí ochranu proti virům). 

7. Ochrana soukromí

Arla Foods ví, že vám záleží na tom, jak jsou informace o vás použity a sdíleny. Arla garantuje, že o každou takovou informaci, kterou jí poskytnete, bude řádně postaráno. Tyto zásady ochrany soukromí zajišťují, že veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uchovávány v bezpečí a důvěrně a používají se pouze pro účely, pro které jsou určeny.

Osobní informace

Jediné osobní údaje, které budeme shromažďovat, jsou osobní informace, které nám poskytnete při registraci u nás nebo při komunikaci přes naše webové stránky. Můžeme vám na požádání kdykoli poskytnout kopii osobních informací, které máme o vás v držení.

Naše webové stránky neukládají automaticky osobní údaje, ale pouze přihlásí adresu uživatele, která je automaticky rozpoznána webovým serverem, který pak přináší webové stránky do vašeho počítače. Pokud se připojíte k internetu, budete mít internetovou adresu, která může vypadat např. takto: 197.188.58.9.

Tato webová stránka používá cookies pro shromažďování technických informací pro statistické účely, které jsou potřebné pro správu systému. Nemají osobní povahu a na jejich základě nemůžete být identifikován. Cookie je zpráva daná do webového prohlížeče prostřednictvím webového serveru. Používá se např. pro identifikaci počítače uživatele z důvodu sledování návštěvnosti na internetových stránkách.

Účely, pro které mohou být použity Osobní informace.

Veškeré osobní informace, které nám poskytnete, budou použity pouze k těmto účelům:

Pro poskytování informací, produktů nebo služeb podle toho, jak požadujete.

Pro informovanost o produktech a službách společnosti Arla Foods nebo Arla Foods Group, o které můžete mít zájem nebo jiné marketingové účely.

Pro vnitřní průzkum.

Pro zlepšení obsahu webových stránek.

Chcete-li přizpůsobit obsah a / nebo rozvržení webových stránek pro konkrétního uživatele.

Pro informovanost uživatele o aktualizacích na internetových stránkách.

Pro sestavování a zveřejňování statistických údajů o našich uživatelích a jejich preferencích. Nicméně, tyto statistiky jsou anonymní a neidentifikují konkrétní uživatele.

Zveřejnění

Bez vašeho souhlasu nebudeme poskytovat žádné vaše osobní informace třetí straně, s výjimkou členů Arla Foods Group. 

Změny Ochrany osobních údajů

Pokud se rozhodneme změnit naše zásady ochrany osobních údajů, budeme Vás na stránkách o těchto změnách informovat. Nicméně pokud bychom prováděli významné změny ve způsobu, jakým používáme vaše osobní údaje budeme žádat o váš souhlas dříve, než tak učiníme.